top of page
logo KČT barevné.jpg

Z naší činnosti... :-)

ZAVÍTALI JSTE NA STRÁNKY NEJVĚTŠÍHO ODBORU KČT V ČESKÉ REPUBLICE

Odbor KČT Slezský Tomík Ostrava byl založen v roce 1999 s cílem koordinovat sportovní a turistické aktivity mládeže Klubu českých turistů na Ostravsku.

 

Klub českých turistů byl ustaven 11. června 1888, v roce 2020 tedy oslaví 132 let své činnosti a v jeho čele postupně stanuli významné osobnosti sportovního a společenského života, např. architekt Vratislav Pasovský, František Čížek, Vojta Náprstek, Josef Rössler Ořovský, Dr. Vilém Kurz, Dr. Duth-Jarkovský, PhDr. Jan Stráský nebo Ing. Jan Havelka. Klub českých turistů a jeho představitelé se významně podíleli na zrození mnohých, dnes již tradičních odvětví, jako např. lyžování, cyklistika nebo vodáctví a také na zrození Českého olympijského výboru a olympijského hnutí.

 

Odbor KČT Slezský Tomík Ostrava chce i nadále pokračovat v této slavné tradici a co nejvíce dětí a mládeže přilákat ke sportování a k turistice, nejlépe v přírodě. Za dobu svého působení prošly odborem tisíce dětí a mládeže, každoroční počet registrovaných a řádně platících členů se pohybuje v rozmezí 600-1000, přičemž dětí a mládeže věkové kategorie 6-23 let je drtivá většina. 


Rozsah aktivit Rozsah sportovních aktivit je velmi bohatý. Pěší turistika, VHT – vysokohorská turistika, vodáctví, TZ – Turistické závody, cyklistika, horolezectví, lyžování sjezdařské a běžecké. Členové a oddíly se účastní i mezinárodních aktivit prostřednictvím aktivního členství v mezinárodních organizacích – obzvláště s kolegy na Slovensku, v Rakousku, Německu a Polsku (Mezinárodní Olympiáda TOM, srazy V4 a VHT s ÖTK Jugend v Alpách, srazy DWJ – Deutschewanderjugend a srazy Wandertag, celoevropská setkání EURORANDO pořádané Evropskou asociací turistických klubů EWV-ERA-FERP, sportovní pochody IVV, IML a další).

 

Doprovodných aktivit pro všestrannou vyspělost a využití zbývajícího volného času je značné množství – údržba turistického a cyklistického značení, softbal, stolní tenis, ringo, lakros, discgolf, korfbal, kopaná, triatlon, hokej, florbal, charitativní činnost (Světluška), ekologická činnost (úklid turistických cest a sportovně exponovaných míst), vzdělávací činnost.

Náš odbor je největší v ČR. V roce 2018 jsme uspořádali - při členské základně 775 členů a deseti oddílech – celkem 948 akcí, kterých se zúčastnilo 15.096 účastníků, pro veřejnost jsme uspořádali 41 akcí s účastí 3.675 osob a zorganizovali jsme 29 bezplatných dobrovolných brigád s odpracovanými 4.480 hodinami. 
 
Popis cílové skupiny Cílovou skupinou jsou členové odboru KČT 113617 Slezský Tomík Ostrava - sportující mládež, spádově zasahující do oblasti Ostravska, Karvinska, Opavska, Hlučínska a Frýdeckomístecka. Oddíly našeho odboru se pravidelně potkávají na společných akcích, počínaje zimním srazem na Ostravici, podzimním srazem v Kyjovicích (hlavní program je sportovní Pětiboj o putovní Štít vítězů), na triatlonech Železný Tomík), vrcholných turistických akcích (srazy, Poslední puchýře), softbalových a ringo turnajích, sportovních Lagori cupech a dalších akcích. 

 

bottom of page