top of page

V rámci členství v našem odboru mohou členové využívat bezplatně společný materiál, seznam je k dispozici vedoucím oddílů.

 

Odbor podporuje akce pořádané členy a účast na významných akcích KČT. 

Každý člen je zároveň členem KČT, o výhodách členství si podrobně přečtěte níže.

PODMÍNKY A VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT


Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT.


EUROBEDS


Každý člen obdrží členský průkaz (kartu), který obsahuje logo EUROBEDS, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.


Slevy na ubytováni

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR, na chatách KST na Slovensku a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku a na chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu – Bavorsku. Aktuální stav chat těchto spolků je uveden na jejich webových stánkách.


ČASOPIS TURISTA


Časopis Turista je určen členům KČT s rozšířeným a TOP členstvím za snížené roční předplatné. Pro tyto členy objednává časopis Turista jejich odbor KČT. Vychází 10 čísel ročně.


MAPY KČT


Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny.


SLEVY NA STARTOVNÉM


Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.


POJIŠTĚNÍ ČLENŮ


Všichni členové KČT jsou pojištěni úrazovým pojištění, které uzavřel Český olympijský výbor s Pojišťovnou VZP, dceřinou společností zdravotní pojišťovny VZP.


Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé při organizované akci nebo činnosti KČT – např. při značení. Členové KČT jsou pojištěni i při organizované dopravě na turistickou akci. V průběhu akce jsou pojištěni také účastníci – nečlenové. Formulář pro hlášení pojistné události a pokyny pro jeho vyplnění jsou na webu KČT.


Členové KČT mohou získat celoroční pojištění cestovních výloh, zejména při pobytu v horách celého světa, při přihlášení ke členství v alpském horském spolku ALPENVEREIN, resp. jeho pražské pobočce www.alpenverein.cz . Při společném členství KČT + Alpenverein se poskytuje sleva na členských příspěvcích KČT ve výši 80 Kč. Společné členství lze objednat a zaplatit na webu (též na www.kct.cz ) nebo na prodejních místech v ČR, např. v prodejnách Hudy sport, Rock Point.
 

SLEVY NA DOPRAVU


Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za rok).


SPHERE
 

Členové KČT jsou zapojeni do věrnostního systému SPHERE, který nabízí slevy na řadu turistických služeb v Česku a na Slovensku. Logo SPHERE je také vytištěno na členském průkazu KČT a pomocí něj se uplatňuje nárok na slevu.

 

SLEVY ČESKÝCH DRAH PRO ČLENY KČT


České dráhy poskytují turistům po předložení členského průkazu slevy při nákupu (obnově) IN-karet na vybraných pokladnách, které IN karty vyřizují.


IN-25
Sleva se poskytuje při zakoupení karty na 1 rok. S kartou získá držitel slevu 25 % na jednosměrné i zpáteční jízdenky ve vlacích ČD v rámci ČR, na traťové jízdenky a většinu mezinárodních jízdenek.


IN-50
Sleva se poskytuje pouze při zakoupení karty na 1 rok a to jak v plné ceně (pro pracující), tak na sníženou cenu pro důchodce (nad 60 let). S kartou získá držitel slevu 50 % na jednosměrné i zpáteční jízdenky ve vlacích ČD v rámci ČR, na traťové jízdenky a slevu 25 % na většinu mezinárodních jízdenek.

IN-senior
Karta je určena pro seniory nad 70 let. Sleva se poskytuje při zakoupení karty na 1 rok. S touto kartou mají držitelé slevu 100 % na jízdné osobními a spěšnými vlaky, 50 % na ostatní vlaky.


IN karty obecně

  • IN karta může sloužit i jako elektronická peněženka při úhradě jízdného v jízdenkových automatech, na pokladnách ČD i u průvodčího ve vlaku

  • Vždy je nutné předložit členský průkaz KČT.formátu, při obnově nebo prodloužení platnosti aplikace není toto již nutné. Při vystavení nové karty je nutný vyplněný formulář a fotografie průkazového

  • S kartou získáte zvýhodněné ceny Akčních jízdenek a Včasných jízdenek Česko.

bottom of page